มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

แนะนำ กองทุนประกันชีวิต

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ "เขาทราย แกแล็คซี่"

EP10 โชคดีที่มีพ่อ

EP9 #เช็กใช้ได้เงิน

EP8 ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ

EP7 ข้อดีของการแปลงกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จ

ดูวิดีโอทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.11.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียด
15.11.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด
04.11.65

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน”

อ่านรายละเอียด
31.10.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานร่วมกับสำนักงาน คปภ.

อ่านรายละเอียด
26.10.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC Be Smart First Jobber ครั้งที่ 4

อ่านรายละเอียด
25.10.65

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านรายละเอียด
ดูข่าวทั้งหมด