We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

กองทุนประกันชีวิตเร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยจังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 23 (Money Expo 2023) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กองทุนประกันชีวิตเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายตัวแทนคุณภาพ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี THE POSTCARD OF INSPIRATION ส่งความห่วงใยไปกับ คปภ. ในโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ (ปีที่ 2)”

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวประภาพร ลิขสิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA)

กองทุนประกันชีวิตบูรณาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ของสำนักงานคปภ.

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 (ครั้งที่ 4) ณ จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยยางพารา” จังหวัดชุมพร

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม สคบ. พบผู้บริโภค ครั้งที่ 2 จัดโดยสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมกิจกรรม “คปภ. เพื่อชุมชน” ณ ศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธในโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ณ จังหวัดนครพนม

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการสัมมนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายขององค์กร และกิจกรรม Work Shop ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมการอบรมอาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566 “กรมธรรม์ประกันภัยอ้อย” จังหวัดอุทัยธานี

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีในการก่อตั้งกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน THAIFA