We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้มอบหมายให้ นายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจเจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี แห่งใหม่ โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 999/2 หมู่ 10 ถนนสี่แยกตากสิน (โครงการไอริช) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การเข้าชม : 3