We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ (Money Expo) ครั้งที่ 18 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งกองทุนประกันชีวิตร่วมจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ร่วมกับสำนักงาน คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์ในการทำประกันชีวิตอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และยังมีกิจกรรมตอบแบบสอบถามเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากกองทุนประกันชีวิตอีกด้วย โดยวันแรกของการออกคูหานิทรรศการกองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน Money Expo และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม และนายสาระ ล่ำซ่ำ ผู้บริหารจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมภายในบูธของกองทุนประกันชีวิต และได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
การเข้าชม : 3