We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 Money Expo 2023 Bangkok Year-End
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 Money Expo 2023 Bangkok Year-End ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2566 ณ Exhibition Hall 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้ออหกบูธร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิตให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นภายในบูธกองทุนประกันชีวิตยังมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธได้ร่วมสนุกตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากกองทุนประกันชีวิตถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมเสถียรภาพให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันชีวิต
การเข้าชม : 16