We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

สื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาภรณ์ เตชะไพศาลกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 งานการเงิน รักษาการหัวหน้าส่วนบริหารทั่วไปเป็นผู้แทนในการมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 อาคารเลขที่ 2966/7 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การเข้าชม : 3