นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนางกมลวรรณ กีรติสมิธ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และพนักงาน ได้ร่วมกันมอบแทงค์น้ำให้ชาวบ้าน ซึ่งขาดแคลนที่เก็บน้ำสำหรับบริโภคในหน้าแล้ง พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ในโครงการ “ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่ทุ่งสาธารณ์” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ วัดทุ่งสาธารณ์ ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี