• ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

 • กันยายน 18th, 2018
 • ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

 • กันยายน 14th, 2018
 • ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ณ โรงแรม อีโค่ อินน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2561

 • กันยายน 13th, 2018
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการ/พนักงาน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการ/พนักงาน กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

 • สิงหาคม 23rd, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงาน คปภ. และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน @ Central Plaza Westgate

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงาน คปภ. และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน @ Central Plaza Westgate

 • กรกฎาคม 21st, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

 • พฤษภาคม 31st, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

 • พฤษภาคม 31st, 2018
 • กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

 • พฤษภาคม 30th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. แก่ Change Agent ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น)

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย พ.ร.บ. แก่ Change Agent ผ่านหน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมิภาค จัดโดย สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น)

 • พฤษภาคม 30th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครประกันภัย ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครประกันภัย ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์

 • พฤษภาคม 25th, 2018
 • นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นตัวแทนมอบกระเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต เป็นตัวแทนมอบกระเช้า เพื่อแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

 • พฤษภาคม 24th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบรี ในหัวข้อ การประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เขตมีนบรี ในหัวข้อ การประกันชีวิตและสิทธิความคุ้มครองประกันชีวิต

 • พฤษภาคม 23rd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ในการนี้ กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าเยียมเยียนสำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) ในการนี้ กองทุนประกันชีวิตได้จัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

 • พฤษภาคม 22nd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้ลงพื้นที่่ให้ความรู้ด้านประกันชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.”

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้ลงพื้นที่่ให้ความรู้ด้านประกันชีวิตในจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านโครงการ “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตผ่านกลุ่มเครือข่ายของ สำนักงาน คปภ.”

 • พฤษภาคม 22nd, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิตระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิตระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่

 • พฤษภาคม 19th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่อาสาประกันภัย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตให้แก่อาสาประกันภัย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • พฤษภาคม 19th, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดและภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต ระหว่างกองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัดและภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

 • พฤษภาคม 9th, 2018
 • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางไปบรรยายความรู้การประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตในโครงการอบรมอาสาสมัครประกันภัย จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เดินทางไปบรรยายความรู้การประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตในโครงการอบรมอาสาสมัครประกันภัย จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดปัตตานี

 • พฤษภาคม 9th, 2018
 • กองทุนประกันชีวิต หารือสมาคมประกันชีวิตไทย ประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์การประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต หารือสมาคมประกันชีวิตไทย ประสานความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์การประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

 • เมษายน 25th, 2018