สรุปสาระสำคัญในการประชุมสัมนา IFIGS 2016 Asian Meeting in Taipei Taiwan <<รายละเอียด>>