กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์) เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ กองทุนประกันชีวิต เปิดโอกาสให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุ ความอันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต มีประชาชนให้ความสนใจค้นหาข้อมูล และสอบถามขั้นตอนการขอรับเงินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มอบรถเข็นนั่งวิลแชร์แก่ผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 5 คัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการในงานนี้ด้วย

 

S__6

 

S__7

 

S__1

 

S__5

 

S__4

 

S__8

 

S__3