กองทุนประกันชีวิต โดย นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงาน จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “กองทุนประกันชีวิต” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน