นายจรัญ สอนสวัสดิ์ และทีมงานจัดโครงการ “การประสานความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการประกันชีวิต โดยบูรณาการร่วมกับ นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 3 (ขอนแก่น) นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัด (ใหญ่) สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต และสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยรวมถึงความร่วมมือประสานงานด้านประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ ณ โรงแรมวิธรา จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

28

 

27