X

กองทุนประกันชีวิต

hot เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ hot

ตรวจสอบสิทธิ คลิ๊ก

ติดตามสถานะการยื่น คลิ๊ก

วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“กองทุนประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ”…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

ผู้เอาประกันชีวิต มีเฮ ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อกองทุนประกันชีวิต จัดทำโปรแกรมระบบเงินล่วงพ้นอายุความ ให้ประชาชนทั่วไป หรือผู้เอาประกันชีวิต ได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบสิทธิเงินล่วงพ้นอายุความ ผ่านทางเวปไซด์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th

  • เมษายน 5th, 2019
  • กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) และกองทุนประกันวินาศภัย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต แก่กลุ่ม ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดนครปฐม

  • มีนาคม 22nd, 2019

ภาพกิจกรรม