X

กองทุนประกันชีวิต

hotประกาศรับสมัครพนักงานhot

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน คลิ๊ก

วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นองกรค์ที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตและธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองทุนประกันชีวิตและธนาคารหรือสถาบันการเงิน ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต

  • ธันวาคม 14th, 2018
  • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ . กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อบูรณาการส่งเสริมความรู้ประกันชีวิตและบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต สู่กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ . กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

  • ธันวาคม 6th, 2018

ภาพกิจกรรม