X

กองทุนประกันชีวิต

เชิญเข้าร่วมงานวันประกันชีวิต ครั้งที่19

hot วันที่ 21-22 ก.ค. 61 hot

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นองกรค์ที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้บรรยายความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต ในกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 8) เขตบางขุนเทียน ภายใต้ โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

  • พฤษภาคม 31st, 2018
  • กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมคลินิค สคบ. (ครั้งที่ 7) เขตทวีวัฒนา ณ วิทยาลัยลัยทองสุข เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับนักศึกษาวิทยาลัยทองสุข

  • พฤษภาคม 31st, 2018

ภาพกิจกรรม