X
fortheking

วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นองกรค์ที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • มีนาคม 2nd, 2016

นายสมชาย ดำรงสุนทรชัย ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

  • กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "กองทุนประกันชีวิตกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"

  • กุมภาพันธ์ 24th, 2016

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “กองทุนประกันชีวิตกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน 23 คน

ภาพกิจกรรม