วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“กองทุนประกันชีวิต เป็นที่พึ่งของผู้เอาประกันภัย พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ”…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ภาค 9(สงขลา) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมในงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

  • มีนาคม 12th, 2019
  • กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต ให้แก่ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ชมรมประกันภัย และกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย จังหวัดสงขลา และร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา

  • กุมภาพันธ์ 25th, 2019

ภาพกิจกรรม