วัตถุประสงค์

“กองทุนประกันชีวิต” มีฐานะเป็นนิติบุคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ ได้รับการ ชำระหนี้… อ่านต่อ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เป็นองกรค์ที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน…อ่านต่อ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่นี่…อ่านต่อ


กองทุนประกันชีวิต

“กองทุนประกันชีวิต” คืออะไร มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร? รับชมได้จากคลิปวีดีโอนี้ครับ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

ภาพบรรยากาศ กองทุนประกันชีวิต บรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิต” ในหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 จัดโดย สำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561

  • กันยายน 18th, 2018
  • ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

ท่านโชติกา สวนานนท์ กรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการลงทุน ตามโครงการส่งเสริมทักษะความรู้บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกองทุนฯ

  • กันยายน 14th, 2018

ภาพกิจกรรม