ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2555

ผลการดำเนินงานปี 2556

ผลการดำเนินงานปี 2557

ผลการดำเนินงานปี 2558

ผลการดำเนินงานปี 2559

ผลการดำเนินงานปี 2560