กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุวาม Plus+

กองทุนประกันชีวิต รวมพลังน้ำใจคนไทยต้านวิกฤต COVID-19กับรามาธิบดี

กองทุนประกันชีวิต กำหนดให้ปี 2564..เป็นปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการกองทุน

กองทุนประกันชีวิต จัดนิทรรศการในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา

#เช็กใช้ได้เงิน จริง!!!!! จ่ายแล้ว “เขาทราย แกแล็คซี่” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความจากกองทุนประกันชีวิต หลังจากทำประกันฯ ไว้แล้วขาดส่งเบี้ยประกันเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ร่วม 2 แสนบาท

ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต พร้อมคณะกรรมการบริหาร มอบของที่ระลึกแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ รวม 4 ท่าน

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมพนักงานเข้าแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จังหวัดชลบุรี

กปช. นำทีมเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดชลบุรี

โหลดเพิ่ม