กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการ

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการ

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ

กปช.นำทีมเข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ประชาชนในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่กลุ่มผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ชาวบ้านและบุคลากรในเทศบาลหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

คปภ. กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” ออก 15 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ

โหลดเพิ่ม