กิจกรรม กปช.

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต พร้อมพนักงานเข้าแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563 ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จังหวัดชลบุรี

กปช. นำทีมเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดชลบุรี

งานวิชาการ “โรงทานแห่งความรู้ Advisor 4.0 By THAIFA Songkhla” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้าประกันภัย จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้าประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563

กองทุนประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โหลดเพิ่ม