กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้าประกันภัย จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต รุกเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุน ผ่านช่องทางตัวแทน นายหน้าประกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563

กองทุนประกันชีวิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการ

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดตาก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการ

กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ

กปช.นำทีมเข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ประชาชนในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

โหลดเพิ่ม