กิจกรรม กปช.

ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านฯในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ประชาชนในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่กลุ่มผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและผู้นำชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัดเลย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ชาวบ้านและบุคลากรในเทศบาลหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

คปภ. กองทุนประกันชีวิต ผนึกกำลังภาคธุรกิจประกันภัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” ออก 15 มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในงานสัมมนาคณะกรรมการสมาคมฯทั่วประเทศประจำปี 2563 ที่จังหวัดจันทบุรี

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัยผ่านสมาชิกกองทุนสวัสดิการออมวันละ 1 บาท เทศบาลเมืองปากช่อง จ.นครราชสีมา

กองทุนประกันชีวิต รุกสร้างเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ประกันภัย ให้แก่ชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มเทศบาลตำบลสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม คลินิก สคบ. ปี 2563 ครั้งที่ 4 ณ อาคารเอนกประสงค์ โซน6 เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม คลินิก สคบ. ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตวัฒนา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 63

โหลดเพิ่ม