กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กปช.นำทีมเข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดเพชรบุรี
กองทุนประกันชีวิต (กปช.)โดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการร่วมพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการ“Training for the Trainers”ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในการลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563   จังหวัดเพชรบุรี
การเข้าชม : 212