กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กปช. นำทีมเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดชลบุรี
กองทุนประกันชีวิต (กปช.) โดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการร่วมพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นจังหวัดแรกในการลงพื้นที่พบปะผู้พิการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้การประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และเก็บข้อมูลความต้องการของผู้พิการเพื่อจะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับผู้พิการมากขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมบัวหลวง ศุนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
การเข้าชม : 721