กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
งานวิชาการ “โรงทานแห่งความรู้ Advisor 4.0 By THAIFA Songkhla” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563
สำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลา ได้จัดงานวิชาการ “โรงทานแห่งความรู้ Advisor 4.0 By THAIFA Songkhla” ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงาน คปภ.ภาค9 (สงขลา) (นายนุกูล สวนขวัญ) ได้กรุณาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิต ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
การเข้าชม : 458