กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน ปี4” ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยเชิงรุก สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย อีกทั้งสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้ตนเอง รวมถึงครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยกองทุนได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงให้บริการตรวจสอบสิทธิเงินตามกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความแก่ผู้เข้าร่วมงาน มีการตรวจสอบสิทธิพบเจ้าของเงินหลายราย จึงแนะนำให้ดำเนินการขอรับเงินคืนแล้ว ซึ่งการเผยเพร่ข้อมูลตลอดจนบทบาทหน้าที่กองทุนส่งผลให้ผู้เอาประกันชีวิตหรือประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยยิ่งขึ้นด้วย สำหรับโครงการนี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิด”เหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก”กำหนดเป้าหมายลงพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปางห้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ชุมชนนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ชุมชนบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และ ชุมชนบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยกองทุนจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่ง
การเข้าชม : 491