กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กปช. เข้าร่วมงานโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงาน คปภ. ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการ
กองทุนประกันชีวิต (กปช.) เข้าร่วมงานในโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
การเข้าชม : 163