กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน THAIFA

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมประชุม International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 14-16 ธันวาคม 2565

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธกับ คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยในงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

กองทุนประกันชีวิตเดินทางมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดขอนแก่น

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน”

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานร่วมกับสำนักงาน คปภ.

โหลดเพิ่ม