กิจกรรม กปช.

กองทุนประกันชีวิต เข้ารวมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 2564 ครั้งส่งท้าย ณ วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 65 23 พ.ค. 2565

นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ที่เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กองทุนประกันชีวิตมอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความรวมกว่า 2.6 ล้านบาท ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO 2022 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565

วันที่ 18 เม.ย.65 นายจรัญ สอนสวัสดิ์​ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ทำการส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้นายนพพล​ เบี้ยวไข่มุข ​ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ (เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป)

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ "นักวางแผนการเงิน(เชิงปฏิบัติ)" ซึ่งจัดโดย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสงขลา (THAIFA Songkhla) ในวันที่ 8 เม.ย. 65 ณ. โรงแรมบุรีศรีภู คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จัดหวัดสงขลา

กองทุนประกันชีวิต บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการอาสาสมัครประกันภัย ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุวาม Plus+

กองทุนประกันชีวิต รวมพลังน้ำใจคนไทยต้านวิกฤต COVID-19กับรามาธิบดี

กองทุนประกันชีวิต กำหนดให้ปี 2564..เป็นปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการกองทุน

กองทุนประกันชีวิต จัดนิทรรศการในโอกาสที่สำนักงาน คปภ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่องบทบาทและทิศทางการประกันภัยและนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อที่ประชุมวุฒิสภา

โหลดเพิ่ม