กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ณ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 ณ บ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยภายในงานนอกจากจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรม คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสันติชล อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ชุมชนภูไท อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และชุมชนบ้านซำตารมณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้วยังมีการออกบูธแสดงสินค้าพื้นเมืองของ 5 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก โดยกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
การเข้าชม : 112