กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน THAIFA
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้เดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาและมอบทุนการศึกษา ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งจัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) โดยภายในกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กองทุนประกันชีวิตเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันชีวิตกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินต่อไป
การเข้าชม : 105