กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566” และงานแถลงข่าวเปิดตัว กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัย และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยปีใหม่สุขใจ บ้านปลอดภัย (ไมโครอันชัวรันส์) ในรูปแบบ Hybrid (Online & On Ground) ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก โดยภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานดังกล่าว
การเข้าชม : 174