กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเดินทางมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตพร้อมพนักงานกองทุนประกันชีวิตได้เดินทางไปบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้แก่คนพิการ ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี เพื่อนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพแล้วมารีไซเคิลเพิ่มมูลค่าเพื่อนำมาเป็นทุนจัดหาอุปกรณ์รถวีลแชร์ และรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการทางด้านร่างกาย ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นกับผู้พิการทุกประเภท ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนที่ยังมีสภาพดีนำมาซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งให้ผู้พิการใช้หาความรู้และช่วยในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ ด้วยเหตุนี้กองทุนประกันชีวิตจึงจัดโครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการขึ้นมา ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีกำลังใจต่อสู้ชีวิตเพื่อตนเอง และครอบครัวต่อไป

การเข้าชม : 139