กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
การเข้าชม : 146