กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานร่วมกับสำนักงาน คปภ.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 14.00 น. 
การเข้าชม : 63