กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC Be Smart First Jobber ครั้งที่ 4
กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานด้วยการประกันภัย OIC Be Smart First Jobber เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตรวมถึงสิทธิที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมงานดังกล่าว
การเข้าชม : 129