กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิตและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
การเข้าชม : 74