กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 5 ณ ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขา บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าร่วมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 5 ณ ชุมชนหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขา บ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิตในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เอาประกัน และพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ
การเข้าชม : 56