กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานอบรมหลักสูตรการต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (จังหวัดเชียงใหม่) ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานดังกล่าว นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
การเข้าชม : 69