กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต มอบหมายผู้แทน เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส สำนักงาน คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ (สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65
โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ (เลขาธิการ คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนร่วมงานและแสดงความยินดี ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 220 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
การเข้าชม : 113