กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต เข้าร่วมงานเสวนา “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี
กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงาน “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยภายในงานดังกล่าวกองทุนประกันชีวิตได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกัน
การเข้าชม : 113