กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต เข้ารวมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 2564 ณ วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 65
วันที่ 23 พ.ค. 65 กองทุนประกันชีวิต เข้ารวมงาน คปภ.เพื่อชุมชน ปี 2564 ณ วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยในงาน นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ "ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน" พร้อมทั้งออกบูธ ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการทำประกันชีวิต โดยเฉพาะเรื่องเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
การเข้าชม : 73