กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ที่เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร อุปนายก) (คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ ปฏิคม) (คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการ) (คุณชลัช ชัยวงค์คำ กรรมการผู้จัดการ สยามสไมล์ลิซซิ่ง) ที่เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ได้มีการหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน ณ ที่ทำการกองทุนประกันชีวิต อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565
การเข้าชม : 67