กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
วันที่ 18 เม.ย.65 นายจรัญ สอนสวัสดิ์​ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ทำการส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ให้นายนพพล​ เบี้ยวไข่มุข ​ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ (เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2565 เป็นต้นไป)
ภาพบรรยากาศการส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ของนายจรัญ สอนสวัสดิ์ (ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ดำรงตำแหน่ง 17 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 65) ให้แก่ นายนพพล เบี้ยวไข่มุข (ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตคนใหม่ เริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป)
การเข้าชม : 156