กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. เข้าร่วมจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการอาสาสมัครประกันภัย ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมงานอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยในงานดังกล่าวกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธและร่วมพูดคุยเสวนาบนเวทีในหัวข้อ "คปภ.ผนึกพลังอาสาสมัครประกันภัยเขตกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย" โดยมีนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตเป็นพิธีกรดำเนินรายการเสวนา และมีนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส สารสนเทศ เป็นผู้ร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันชีวิต หน้าที่ภารกิจหลักของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ให้แก่อาสาสมัครประกันภัยที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปขยายผลต่อประชาชนในวงกว้างต่อไป
การเข้าชม : 172