กิจกรรม กปช.

ย้อนกลับ
กองทุนประกันชีวิต รวมพลังน้ำใจคนไทยต้านวิกฤต COVID-19กับรามาธิบดี
นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพนักงานจัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กิจกรรม”พลังน้ำใจคนไทยต้านวิกฤต COVID-19กับรามาธิบดี” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19แก่ประชาชน ด้วยการมอบอาหาร จำนวน 200 ชุด เครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด พร้อมแจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
การเข้าชม : 1172