ราคากลาง

– ประกาศราคากลางจัดจ้างแม่บ้าน

– ประกาศราคากลางลงโฆษณา

– ประกาศราคากลางโฆษณารับสัมคร ผจก. ลงหนังสือพิมพ์

 

ผู้ชนะการเสนอราคา-สอบราคา-ประกวดราคา

– ประกาศผู้ชนะจัดจ้างแม่บ้าน

– ประกาศผู้ชนะลงโฆษณา

– ประกาศผู้ชนะโฆษณารับสัมคร ผจก. ลงหนังสือพิมพ์

– ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล พนักงานขับรถยนต์กองทุนประกันชีวิต

 

สมัครงาน

– ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

– ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร

– ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต-2561

– ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนิติกร

– ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

– ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 1/2560

– ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 2/2559

– ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

 

อื่นๆ

– ประกาศประกวดราคาและจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในสถานที่ทำการ กปช. และ กปว. 14 ต.ค. 59

– ประกาศประกวดราคาและจัดจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในสถานที่ทำการ กปช. และ กปว. 2 ก.ย. 59