กองทุนประกันชีวิต ได้จัดโครงการพัฒนาแนวทางการนำส่งเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา 52 โดย นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้เชิญผู้แทนของบริษัทประกันชีวิต เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการนำส่งเงินตามมาตรา 52 ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ประชุม​บริษัท​ประกัน_๑๘๑๑๒๘_0005

 

ประชุม​บริษัท​ประกัน_๑๘๑๑๒๘_0007

 

ประชุม​บริษัท​ประกัน_๑๘๑๑๒๘_0009