นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. มีนางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) และนางสาวอมรรัตน์ ศิรินันธกุล ผู้ชำนาญงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ และตัวแทนภาคธุรกิจประกันชีวิต ประกอบไปด้วย ไทยประกันชีวิต อาคเนย์ประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันชีวิต โตเกียวมารีนประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต เอไอเอ และซับบ์ไลฟ์ แอสชัวรันส์ (สำนักงานตัวแทน) เข้าร่วมสานสัมพันธ์และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตและการประกันชีวิต

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมจัดตั้งชมรมประกันชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเครือข่ายและขับเคลื่อนประกันภัยเชิงรุก รวมทั้งการมีส่วนรวมในการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันชีวิต ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

9

 

10

 

11

 

12