นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและความรู้ประกันชีวิตให้กับอาสาสมัครประกันภัย ร่วมกับนางกาญจนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) นางสาวอมรรัตน์ ศิรินันธกุล ผู้ชำนาญงานอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดบุรีรัมย์ และนายทรงฤทธิ์ กุลนาฝาย ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

4

 

5

 

6

 

7