วันที่ 24 เมษายน 2561 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตและทีมงาน ได้เข้าพบ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือประสานงานด้านประกันชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้รับการต้อนรับจากนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี

IMG_4887

 

IMG_4871