กองทุนประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ (MONEY EXPO 2019) ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)เป็นประธาน ในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ กองทุนประกันชีวิต  เปิดโอกาสให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลจากโปรแกรมเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุ ความอันเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต มีประชาชนให้ความสนใจค้นหาข้อมูล และสอบถามขั้นตอนการขอรับเงินเป็นจำนวนมาก

money หาดใหญ่​2019_2

 

money หาดใหญ่​2019_3

 

money หาดใหญ่​2019_4