เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด – นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต ได้ร่วมลงพื้นที่ในชุมชนบ้านกู่กาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด กับทางผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนประกันชีวิต โดยผ่านโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน(ปีที่2) และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมสำนักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด

คปภ.เพื่อชุมชน 101_๑๘๐๘๑๐_0069

 

คปภ.เพื่อชุมชน 101_๑๘๐๘๑๐_0058

 

S__80740356

 

คปภ.เพื่อชุมชน 101_๑๘๐๘๑๐_0061

 

S__197115906

 

S__197115909

 

S__197115907

 

S__197034010