กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “กองทุนประกันชีวิตกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน 23 คน