กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับสำนักงาน ปปช. ยะลา สำนักงาน คปภ.ยะลา มอบคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์กีฬา, ตุ๊กตาหมีน้อย,อุปกรณ์เครื่องเขียน,และขนมต่างๆ ในโครงการCSR 3 จังหวัดชายแดนใต้