ภาพถ่าย นายจรัญ  สอนสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

IMG_4614_Fotor

IMG_4627 IMG_4632