งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63/01

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/01

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/02

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/03

ร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโปรแกรมระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี2562

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี 2562

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ปี 2562