งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว บัญชี-การเงิน (7 เม.ย. 2564)

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (7 เม.ย. 64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าใหม่ของกองทุน

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา จ้างผลิตสื่อสาระความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ฯ ปี 2564

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน (25 ก.พ. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23 ก.พ. 64)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 02/2564 (16-22 ก.พ. 64)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (30 ธ.ค. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28 ธ.ค. 63)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564

โหลดเพิ่ม