งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (30 ธ.ค. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28 ธ.ค. 63)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปี 2564

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างการตรวจสอบภายใน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือการชำระบัญชี ปี 2563

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานบัญชีการเงิน (21 ต.ค. 63)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือชำระบัญชี กองทุนประกันชีวิต

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63/02

โหลดเพิ่ม