งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ณ เดือนสิงหาคม ปี 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (12 ก.ค.64)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างลงประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุนประกันชีวิต

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงทุน (21 มิ.ย. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่ลงทุน (16 มิ.ย. 64)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบยื่นคำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Online

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบริหารเงินลงทุน (7 มิ.ย. 64)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การเงิน+ลงทุน (4 มิ.ย. 64)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบยื่นคำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Online ด้วยวิธี e-bidding

โหลดเพิ่ม