งานพัสดุ / สมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานบัญชีการเงิน (21 ต.ค. 63)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำคู่มือชำระบัญชี กองทุนประกันชีวิต

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี63/02

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (28 ก.ย. 63)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (21 ก.ย. 63)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างกองทุนประกันชีวิต ปี 2563 (18-9-2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ (16 ก.ย. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (14 ก.ย. 63)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (1 ก.ย. 63)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62/01

โหลดเพิ่ม